Fizik

ISI: Bir maddeyi olusturan taneciklerin sahip olduklar? hareket (kinetik) enerjilerinin toplam?na ?s? denir. Is? bir enerji turudur ve ?s? enerjisi kalorimetre kab? ile olculur. Joseph Black bulmustur.
Kalorimetre normalde ?s? olcmek icin kullan?lan bir alettir. Is?, baska cisimler uzerinde meydana getirdigi etkiye dayanarak dolayl? olarak olculur. Bu etkilerden en cok bilinenleri;
1. Bir maddenin hacminde s?cakl?kla meydana gelen artma,
2. Bir maddede durum degismesine sebep olma,
3. Enerjiye donusme olarak verilir.

SICAKLIK: Bir maddeyi olusturan taneciklerin sahip olduklar? kinetik enerjilerinin ortalamas?na (yaklas?k bir tanecigin kinetik enerjisine) s?cakl?k denir.Termometre ile olculur.
TERMOMETRE: Bir cismin s?cakl?g? olcmeye yarayan alete termometre denir. Termometreler; cival?, etil alkollu veya metal termometre olabilir.
??? Termometredeki hazne civa veya alkol gibi s?v?larla doldurulur. Bu hazne, bir maddeye dald?r?ld?g?nda veya madde ile temas ettiginde o maddenin tanecikleri haznenin cam?na carpar. Bu durumda once madde ve cam aras?nda, daha sonra cam ve haznedeki s?v? aras?nda enerji aktar?m? gerceklesir.
4- Is? ve S?cakl?k Aras?ndaki Farklar :

1- Is? bir enerji cesidi, s?cakl?k ise bir olcumdur.
2- Is? kalorimetre kab? ile s?cakl?k termometre ile olculur.
3- Is? birimi kalori (cal) veya Joule, s?cakl?k birimi ise derecedir.
4- Is?, madde miktar?na bagl?d?r, s?cakl?k ise madde miktar?nda bagl? degildir.
5- Is? ve S?cakl?k Aras?ndaki Iliski :
S?cakl?k, bir maddenin ald?g? ya da verdigi ?s? enerjisinin gostergesidir. Bu nedenle s?cakl?g?n var olmas?n?n nedeni ?s? enerjisidir.
Bir maddeye ?s? enerjisi verildiginde verilen ?s? enerjisini alan tanecikler bu ?s? enerjisini kinetik enerjiye cevirir. Bu nedenle taneciklerin kinetik enerjisi artacag? icin maddenin s?cakl?g? artar.
Bir madde d?sar?ya ?s? enerjisi verdiginde taneciklerin kinetik enerjisi azalacag? icin maddenin s?cakl?g? azal?r.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalorimetre
http://egitiimciyiz.blogcu.com/isi-ve-sicaklik-farklidir/6412063
http://www.bilgininadresi.net/Madde/35775/Is%C4%B1-Ve-S%C4%B1cakl%C4%B1k